Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Przeczyaj więcej na temat plików cookies.

Gora-gory

news 2019 5 Brown bear attacks on humans Spotkania z niedźwiedziami brunatnymi zagrażające życiu i zdrowiu ludzi są rzadkie i w większości przypadków nie kończą się śmiercią człowieka. Jest to główny wniosek artykułu opublikowanego dziś w czasopiśmie “Scientific Reports”, w którym autorzy przeanalizowali ponad 600 ataków niedźwiedzi na ludzi, które wydarzyły się w latach 2000–2015 w całym obszarze występowania tego gatunku. Zachowania defensywne samic chroniących swoje młode zostały udokumentowane dla większości ataków. Połowa zaatakowanych osób oddawała się aktywnościom na łonie natury, takim jak piesze wędrówki, zbieranie jagód lub poroża. Ataki były również konsekwencją nieodpowiednich, zwiększających ryzyko ich wystąpienia zachowań ludzkich (np. spacerowanie z psem bez smyczy lub ściganie rannego niedźwiedzia podczas polowania) i części z nich można było zapobiec poprzez zwiększanie świadomości i edukację. Ataki niedźwiedzi występowały częściej na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia i dużym zagęszczeniu niedźwiedzi. Autorzy artykułu podkreślają jak ważną rolę pełni zakrojona na szeroką skalę edukacja dotycząca właściwego zachowania ludzi , wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i niedźwiedzi podobnie jak promowanie koegzystencji. 

Zachęcamy do zapoznania się z nowym artukułem „Brown bear attacks on humans: a worldwide perspectivewww.nature.com/articles/s41598-019-44341-w

news 2019 damages Nowo opublikowane badanie zespołu europejskich ekspertów pod kierunkiem Carlosa Bautisty przedstawia analizę programów wypłat odszkodowań i kosztów zapobiegania szkodom powodowanym przez duże drapieżniki w Europie. Każdego roku kraje europejskie płacą rolnikom prawie 30 milionów euro, aby zrekompensować szkody i straty ekonomiczne powodowane przez duże drapieżniki – są to np. odszkodowania za zabite przez wilki owce, czy za ule i rodziny pszczele zniszczone przez  niedźwiedzie. Okazuje się, że większość z powyższej kwoty to kwoty wypłacane przez kraje bogatsze, a większość ze szkód wynika z drapieżnictwa niezabezpieczonego inwentarza żywego, co stanowi aż 68% całkowitych kosztów odszkodowań. Norwegia wypłaca najwięcej odszkodowań, bo aż ponad 12 milionów euro rocznie, by zrekompensować ataki drapieżników na wolno pasące się renifery i owce. Większość krajów corocznie rekompensuje straty ekonomiczne poniesione przez hodowców, ale tylko połowa z badanych krajów regularnie dofinansowuje różnego typu procedury i materiały zapobiegające szkodom. Większość kosztów różnego typu programów mających na celu zapobiegnie szkodom powodowanym przez duże drapieżniki przeznaczanych jest na restrukturyzację praktyk hodowlanych w krajach, w których reintrodukowano duże drapieżniki, czy tam gdzie następuje ich dynamiczna rekolonizacja, zwłaszcza na obszary, gdzie jeszcze niedawno możliwy był wolny wypas inwentarza. Tak jest np. w przypadku Francji, gdzie koszty zapobiegania szkodom mogą sięgać aż 10 mln EUR rocznie, a kwota ta obejmuje m.in. pensje pasterzy i koszty zakupu i opieki nad pasami pasterskimi. Jednak nawet tak znaczące inwestycje nie zawsze  pozwalają na skuteczne zapobieganie szkodom, a co za tym idzie,  bardzo rzadko są w stanie zmienić nastawienie hodowców i właścicieli inwentarza do dużych drapieżników.

Serdecznie polecamy artykuł https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718314423?dgcid=coauthor

 

news 33a artificial feeding Nigdy w przeszłości ludzie nie dostarczali dzikim zwierzętom takiej ilości pokarmu. Dokarmianie jest bardzo rozpowszechnione, mimo że jest niekoniecznie dobre dla zwierząt i ekosystemów. Wyniki najnowszych badań wskazują, że dokarmianie jeleniowatych może mieć niezamierzone konsekwencje. Praktyka ta nie tylko wpływa na zachowanie tych zwierząt, ale też zaburza trasy przemieszczania się niedźwiedzi brunatnych, które coraz częściej systematycznie odwiedzają miejsca dokarmiania zwierząt kopytnych. Naukowcy zwracają uwagę na konsekwencje dokarmiania i konieczność poddania tej praktyki ponownej krytycznej ocenie.

Read More

news32 Danka in Zakopane Tatrzańskie niedźwiedzie żyją bardzo blisko ludzi. Czasem jednak podchodzą zdecydowanie za blisko. Niedźwiedzica „Danka” wraz z trójką swoich młodych próbuje korzystać z resztek jedzenia z niezabezpieczonych śmietników. Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego i Nuria Selva z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie wzięli udział w materiale filmowym przygotowanym przez red. Renatę Kijowską dla Faktów TVN, gdzie po raz kolejny prosili o właściwe zabezpieczanie śmietników i niepozostawianie resztek jedzenia w łatwo dostępnych miejscach. Podkreślali również znaczenie badań (m.in. badań telemetrycznych) nad zachowaniem niedźwiedzi. Polecamy! https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/tatrzanskie-niedzwiedzie-podchodza-coraz-blizej-ludzi,781184.html

news31 SciAm climat change Ocieplający się klimat doprowadził do skurczenia się populacji niedźwiedzi na dwa sposoby: pośrednio, ułatwiając ludzką ekspansję, ale też bezpośrednio utrudniając im hibernację, pokazują nowe badania opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports przez zespół projektu GLOBE.

12 tysięcy lat temu niedźwiedzie przemierzały cały kontynent europejski, jednak stopniowo zasięg tego gatunku skurczył się do dzisiejszych pofragmentowanych populacji. Ten zanik zbiegł się z szybką ekspansją człowieka, ale też z ocieplaniem się klimatu. Niedźwiedzie brunatne zamieszkują w szerokim zakresie klimatu, od suchych pustyń do chłodnej arktycznej tundry. Dlaczego więc podniesienie się temperatury miałoby na nie negatywny wpływ? Okazuje się, że hibernacja, w trakcie której samice rodzą młode, jest tym najbardziej wrażliwym okresem. Wbrew intuicji, samice niedźwiedzi zużywają więcej energii podczas hibernacji gdy jest cieplej, co oznacza, że przedtem muszą dłużej żerować by zgromadzić większe zasoby tłuszczu. Porównując dane na temat rozrodu samic niedźwiedzi na całym świecie, badacze odkryli, że rzeczywiście tempo rozrodu jest niższe w wyższych temperaturach.

Read More

news30 smelly feet Nowe badania realizowane m.in. przez członków zespołu projektu GLOBE wykazały, że niedźwiedzie komunikują się za pomocą zapachu łap. Z dołków wyciśniętych w ziemi w czasie poruszania się w charakterystyczny sposób, tworzą ścieżki, na których zostawiają swój zapach. Zapach ten pochodzi z gruczołów znajdujących się w skórze łap i zawiera co najmniej 26 substancji, na podstawie których niedźwiedzie mogą rozpoznać np. płeć osobnika, który korzystał z takiej ścieżki przed nimi. Odkryto, że dla zwierząt zajmujących duże areały osobnicze, jest to ważny sposób wymiany informacji z sąsiadami.

Read More

news29a GLOBE team Antalowka Ostatnie już spotkanie zespołu projektu GLOBE odbyło się w dniach 5-9 grudnia 2016 tradycyjnie już w Zakopanem. Ponownie mieliśmy okazję spotkać się w gościnnym Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich Instytutu Ochrony Przyrody PAN, gdzie przez kolejne dni współpracownicy i realizujący projekt pracowali nad wynikami poszczególnych zadań badawczych. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. nad zagadnieniami związanymi z badaniami stresu, analizami diety na podstawie izotopów stabilnych, modelowaniem klimatu czy relacjami niedźwiedzie-ludzie. Mimo mroźnej pogody, udało się nam również spędzić kilka godzin w terenie. W spotkaniu w Zakopanem uczestniczyli zarówno badacze odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań badawczych, jak i wszyscy młodzi badacze zatrudnieni na stanowisku post-doc w projekcie GLOBE. Mimo, że to nasze ostatnie spotkanie w ramach projektu GLOBE, mamy nadzieje, ze nie ostatnie w tym składzie. news29c GLOBE team Kasprowy

Fot. Zespół projektu GLOBE przed Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz na szczycie Kasprowego Wierchu.

news28 Teleekspress Tematem wpływu zmian klimatycznych na biologię i ekologię niedźwiedzi zainteresował sie "Teleekspress". Redaktor Michał Hajdenrajch przygotował materiał, w którym dr Agnieszka Sergiel i prof. Nuria Selva wyjaśniały, jak wraz ze zmianami klimatu zmienia się zachowanie, fizjologia czy dieta niedźwiedzi polarnych i brunatnych. Polecamy ten krótki, ale bardzo ciekawy materiał http://teleexpress.tvp.pl/27324629/zmiany-klimatu-spedzaja-niedzwiedziom-sen-z-powiek.

Polecamy interesujący wywiad z Nurią Selva, liderką projektu GLOBE, który został opublikowany w jednym z najbardziej wpływowych polskich tygodników, tj. "Tygodniku Powszechnym". Nuria opowiada o swoich badaniach, o Puszczy Białowieskiej, o niedźwiedzie i o swoim postrzeganiu życia. Niezwykle ciekawa lektura!

News27b IBA Członkowie zespołu projektu GLOBE wzięli udział w konferencji „24th International Conference on Bear Research and Management” organizowanej przez International Association for Bear Research & Management (http://www.bearbiology.com/), która w tym roku odbyła się w Anchorage na Alasce w dniach 12-16 czerwca. Fizjologia niedźwiedzi i relacje człowiek-niedźwiedzie były jednymi z głównych tematów poruszanych w czasie konferencji. Badacze zespołu GLOBE mieli możliwość zaprezentowania wyników badań realizowanych w ramach projektu prezentując 5 wystąpień i 4 postery, wzięli także udział w licznych inspirujących dyskusjach w trakcie i po konferencji, a co równie istotne mieli okazję do niezwykłych spotkań z alaskańskimi niedźwiedziami (i nie tylko!).

news27a IBA Lista przedstawionych wystąpień

Lista przedstawionych posterów