Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Przeczyaj więcej na temat plików cookies.

Gora-gory

Cele projektu

Głównym celem projektu GLOBE jest ocena skutków zmian klimatu na karpacka i skandynawską populację niedźwiedzia brunatnego, a także odpowiedź na pytanie jak na zmiany te wpływają czynniki związane z działalnością człowieka. Celem projektu jest również wyjaśnienie mechanizmów dostosowywania się dużych drapieżników zamieszkujących ekosystemy borealne i alpejskie do zmian klimatycznych.

W ramach projektu GLOBE, chcemy:

1) dokonać oceny współczesnych zmian warunków klimatycznych w ekosystemach borealnych i górskich, w szczególności w obszarach rozmieszczenia karpackiej i skandynawskiej populacji niedźwiedzia brunatnego (na podstawie długookresowych serii danych chcemy dokonac identyfikacji zmiennych bioklimatycznych, które najlepiej wyjaśniają te zmiany);

2) określić wpływ zmian klimatu na ekologię zimowania niedźwiedzia brunatnego (długość snu zimowego, dzień wejścia i wybudzenia), aktywność i przemieszczanie się w zimie; uzyskane wyniki pozwolą na przeprowadzenie modelowania wpływu spodziewanych zmian klimatu na parametry określające ekologię zimowania;

3) opracować model „koperty klimatycznej” („climat envelope model”) dla niedźwiedzia brunatnego, a na jego podstawie opracować prognozy rozmieszczenia gatunków i potencjalnych zmian rozmieszczenia w zależności od zmian klimatycznych;

4) ocenić wpływ zmian klimatycznych i działalności człowieka na ekologię żerowania niedźwiedzia brunatnego, dokonać prognozy zmian i dopasowań troficznych;

5) ocenić wpływ zmian i warunków klimatycznych na fizjologiczny krótkotrwały i długotrwały stres w populacjach niedźwiedzi; ocena jak skutki krótko-i długotrwałego stresu są „wyrównywane” zmianami ekologii zimowania i żerowania gatunku; ocena związku poziomu krótko-i długotrwałego stresu na dostosowanie osobników;

6) ocenić społeczno-ekonomiczne aspekty związane ze zmianami klimatycznymi, a także ocenić relacje człowiek-niedźwiedź, poznać świadomoś i wiedzę na temat niedźwiedzi, postrzeganie gatunku, strach przed nim czy „wartościowanie” niedźwiedzi w Polsce i Skandynawii.